Merkezin Amacı

Ülkemizin yerbilimleri ile ilgili sorunlarına çok yönlü yaklaşımlarla çözümler aramak, bilimsel araştırma sonuçlarının teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

Ülkemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan yerbilimcilerin meslek içi eğitimlerine katkıda bulunmak.

Üniversite içersinde, yerbilimleri dallarında yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yaparak sempozyum, kongre, konferans ve seminerler düzenlemek.

Ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmeti vermektir.

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beytepe/ANKARA
Telefon: +90-312-297 67 20
Fax: +90-312-299 20 75
yuvam@hacettepe.edu.tr