Projeler

GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA PROJELERİ

1

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Batı Anadolu Kömür Etüdleri Projesi, 1978-79.

2

Etibank Ergani Bakır İşletmeleri Müessesesi İş Ölçümü, İş Planlaması ve Verimlilik Projesi, 1983.

3

Simav Kapalı İşletmesi  Projesi, 1984 

4

Etibank Seydişehir Aluminyum İşletmesi Müessesesi Reorganizasyon ve Norm Kadro Projesi, 1984.

5

Etibank Bigadiç Kolemanit İşletmesi İçin Maden Havzası Etüdü ve Maden Ocakları İçin Üretim Projesi, 1984.

6

Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesinde İş Usulleri ile Organizasyon Yapısının Düzenlenmesi, Norm Kadrolarının Saptanması ve İşgücü Planlaması Projesi, 1984.

7

Bigadiç Borat Havzası Jeoloji ve Ekonomik Maden Potansiyelinin Tespit Edilmesi Projesi, 1985.

8

Divriği Maden İşletmeleri Müessesesi Teknik ve Eğitim Hizmetleri Projesi, 1985.

9

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Samsun İşletme Müdürlüğü Reorganizasyon ve Norm Kadro Projesi, 1985.

10

Ankara Çimento Fabrikasında Yapılacak Klinker Öğütülebilirlik Araştırma Laboratuvarı Teknik Hizmetler Projesi, 1985.

11

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul 18. Bölge Müdürlüğüne Değişken Frekanslı Rezistivite Alet ve Aksesuarları Yapımı Projesi, 1985.

12

Atatürk ve Karakaya Baraj Sahalarındaki Sismolojik İstasyon Verilerinin Değerlendirilmesi Projesi, 1986.

13

Bigadiç Borat Havzası ve Yakın Çevresinin Jeolojik İncelenmesi Projesi, 1986.

14

Bigadiç Zeolit Oluşumlarının Ekonomik Jeolojik İncelenmesi Projesi, 1986.

15

Bigadiç Kolemanit İşletmesinde Karşılaşılan Yeraltı Suyu Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatiflerin Araştırılması Projesi, 1986.

16

Etibank Bigadiç Borat Havzası ve Yakın Çevresinde Jeoloji Haritası Yapımı Çalışmalarında Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri Projesi, 1986.

17

Bigadiç Kolemanit İşletmesine Ait Mineralojik, Petrografik ve X-Işınları Difraksiyon Analiz Raporu. 1986

18

Etibank Genel Müdürlüğü’ ne Bağlı Üretim Birimlerinde İş Analizleri, İş Tanımları, İş Gerekleri, İş Standartlarının Yapılması İle Üretim Hedeflerine Uygun Norm Kadroların Tespiti Projesi, 1986

19

T.C.D.D.Y. İşletmesi Genel Müdürlüğü Zonguldak Gar Kompleksi Zemin Etüdü Projesi, 1986.

20

Muğla-Hüsamlar Linyit Kömürü Üretimi Hakkında Rapor, Kasım 1986.

21

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Samsun İşletmeleri Müessese Müdürlüğü Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları Saptanması ve İş Değerlendirilmesi Projesi, 1987.

22

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Gemlik İşletmeleri Müessese Müdürlüğü Reorganizasyon, Norm Kadro, Görev Tanımları Saptanması ve İş Değerlendirilmesi Projesi, 1987.

23

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Reorganizasyonu Projesi, 1986.

24

Çoban Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Kalemoğlu-Beyel (Akhisar) Kömür Havzasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri Projesi, 1986.

25

Sazköy-Gökler (Gediz-Kütahya) Kömür Havzasının Jeolojik İncelemesi ve Ekonomik Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi, 1986.

26

Çoban Maden İşletmeleri San. ve Tİc. A.Ş. Göynük (Gediz-Kütahya) Antimon Sahası ve Yakın Çevresinin Jeolojik İncelenmesi ve Ekonomik Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi, 1986.

27

Devlet Planlama Müsteşarlığı’nca Yaptırılan “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Bağlı İşletmelerin Reorganizasyon” Projesi, 1987.

28

Bigadiç Borat Havzası Batı Kesiminin Jeolojik İncelenmesi, 1987

29

Ermenek Linyit İşletmesi Müdürlüğü Ruhsat Sahasını Kapsayan Bölgenin Jeolojik İncelenmesi ve Ekonomik Potansiyelin Belirlenmesi Projesi, 1987.

30

Göynük (Gediz/Kütahya) Antimon Sahası ve Yakın Çevresinin Jeolojik İncelenmesi ve Ekonomik Potansiyelinin Belirlenmesi, 1987.

31

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Reorganizasyon, Norm Kadro ve İş Değerlendirmesi Projesi, 1987.

32

T.E.K. Akkuyu-Çamalan Nükleer Enerji Santral Yerleri İle İlgili Değerlendirme Hizmetleri Projesi, 1988.

33

Etibank Wolfram Ocağı Jeomekanik Testler ve Rasyonalizasyon Projesi, 1988.

34

T.K.İ. Konya Linyitleri Jeolojisi Projesi, 1988.

35

T.K.İ. Bolu Linyitleri Bölgesi Kaya Mekaniği ve Hidrojeoloji Etüdü Projesi, 1988.

36

T.K.İ. Alpagut Köyü Heyelanı İncelenmesi Projesi, 1988.

37

Çevre Genel Müdürlüğü İçin Türkiye’de Çevre Konusunda Kullanılabilecek Mevcut Laboratuvarların Envanteri ve Çevre Koruma Açısından Etkin Bir Denetim Sisteminin Oluşturulması Projesi, 1988.

38

Su Havzalarının Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi, 1988.

39

Çevre Genel Müdürlüğü, Dalyanköy-Köyceğiz Sahilinde Yuva Yapan Kaplumbağaların Biyolojik İncelenmesi ve Bunların Çevresel Etkenlerden Korunmasının Araştırılması Projesi, 1988.

40

Sivas 4. Demir-Çelik Tesisleri Zemin Etüdleri Projesi, 1988

41

Afyon-Bolvadin-Dişli ve Karabağ Çevresindeki Muhtemel Linyit ve Bitümlü Şist Varlıklarının Etüdü Projesi., 1988.

42

BLİ Himmetoğlu Açık Ocak İşletmesi Hidrojeolojik Etüdü Projesi, 1988.

43

Akkuyu II. (Çamalanı) Nuclear Power Plant Detailed Site Investigation Report (Grout-Take Tests), 1988.

44

Akkuyu II. (Çamalanı) Nuclear Power Plant Detailed Site Investigation Report. (Cross-Hole Seismic Survey), 1988.

45

Akkuyu Nuclear Power Plant Detailed Site Investigation Report. (Cross-Hole Seismic Survey), 1988. 

46

Etibank Uludağ Volfram Açık Ocak İşletmesi Projesi, 1988.

47

Alpagut Köyü (Osmancık-Çorum) Heyelan Etüdü, 1988.

48

T.D.Ç.İ. Divriği Maden İşletmesi Eski Demir Cevheri Tozlarının Zenginleştirilmesi Projesi, 1988.

49

Bozkır-Ahırlı, Yunak-Karakışla (Konya), Bolvadin, Dişli ve Karabağ (Afyon) Çevresinde Muhtemel Linyit ve Bitümlü Şeyl Varlıklarının Etüdü Projesi, 1988.

50

Investigation of the Pollution of Water Basin and Determination of the Quality Classesin These Basins, H.U. – G.D.E. Project, 1608-88/010-II, 1988

51

Asma-Gelik İşletmeleri Müdürlükleri ve Armutçuk Müessesesinde İşletilen Kömür Damarlarının Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi Projesi, 1989.

52

Köyceğiz Dalyanı, Eşan Çayı Deltası (Patara) ve Dalaman Çayı Deltası (Sarıgerme)’de Yuva Yapan Deniz Kaplumbağalarının Biyolojik İncelenmesi ve Bunları Etkileyen Çevre Faktörlerinin Araştırılması ve Korunmaları İle İlgili Önlemlerin Belirlenmesi Projesi, 1989.

53

Bigadiç Yıkama Tesisi Atıklarından Üleksit ve Kolemanitlerin Zenginleştirilmesi Projesi, 1990.

54

T.K.İ. Marmara Linyit İşletmesi Bursa, Keles, Orhaneli, Çanakkale, Çan Sahalarındaki Zemin Kayma Problemlerinin Araştırılması Projesi, 1990.

55

Permroll Yüksek Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırıcıda Zenginleştirme Deneyleri Projesi, 1990

56

Çitosan Kaolin, Manyezit, Refrakter Kil ve Şiferton Zenginleştirilmesi Projesi, 1990.

57

Gazipaşa, Ermenek, Silifke Arasında Stratigrafik Kesitlerin Etüdü Projesi, 1990.

58

Ankara İl Merkezinde Atmosferik Kurşun Kirliliğinin Araştırılması Projesi, 1990

59

Zeolit Değerlendirme Etüdü (Bigadiç-Klinoptilolitli Tüflerin Sanayide ve Çevre Kirliliğinin Azaltılmasında Kullanılması) Projesi, 1991.

60

Afyon Fen Lisesi İnşaat Alanı Jeoteknik Etüdü Projesi, 1992.

61

KDZ. Ereğlisi Bağlık Mahallesi 29 Nolu Pafta, 58 Ada ve Parsel 7’nin oluşturduğu Alanın Zemin Stabilite Etüdü, 1992.

62

Kepez Elektrik T.A.Ş. Sinanhoca Baraj Sahasına Ait Kayaç ve Toprak Örneklerinin Jeoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi, 1994.

63

KDZ. Ereğlisi Bağlık Mahallesi 29 Nolu Pafta, 58 Ada ve Parsel 7’nin Oluşturduğu  Alanın Zemin Stabilite Etüdü - II, 1995.

64

Demir Export Sivas-Kangal Projesine Ait Örneklerin Toprak Mekaniği Deneyleri Raporu, 1994.

65

Yibitaş-Lafarge Çimento San. ve Tic A.Ş. Çimento Hammaddeleri Etüdü Projesi, 1996.

66

Bolu Tünelinden Alınan Kaya ve Zemin Örnekleri Üzerinde Yapılan Deneylerin Sonuçlarına İlişkin Rapor (Report on the Results of Tests Carried Out on Rock and Soil Samples Taken from Bolu Motorway Tunnels), Aralık 1996.

67

Malatya-Pütürge Profillit Yataklarına İlişkin Ön Fizibilite Raporu, Şubat 1997.

68

Mamak Çağlayan Mahallesi 36938 Ada 318 Parsele İlişkin Yerleşim Amaçlı Gözlemsel Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, 1997.

69

Asarsuyu Vadisi Son Tasarım Aşaması Sondajlarından Alınan Kaya Örnekleri Üzerinde Yapılan Deneylerin Sonuçlarına İlişkin Rapor. (Report On The Results Of Tests Carrıed Out On Rock Samples Taken From Asarsuyu Valley Final Design Boreholes), 1997.

70

Etibank, Beypazarı Trona Sahasında Kaya Kütlesi Tanımlaması, 1997.

71

Kalemaden A.Ş’ye ait, Manisa-Demirci Bölgesi Feldispat Cevherleri Mineraloji Raporu, 1998.

72

Çanakcılar Madencilik A.Ş. Demirci-Kuzuköy K-Feldspat Cevheri Zenginleştirme Çalışmaları, 1998.

73

Çanakcılar Madencilik A.Ş., İvrindi Alunitli Kaolini Zenginleştirme Çalışmaları, 1998.

74

Ürgüp İlçesi Yunak Mahallesindeki 100 Pafta, 172 Ada ve 21 Parsel No.lu 180 m2‘lik Kayadan Oyma Kargir Ev Alanının Jeolojik ve Mühendislik Jeolojisi İnceleme Raporu, 1998.

75

Ürgüp İlçesi Yunak Mahallesindeki 99 Pafta, 663 Ada ve 6 Parsel No.lu 415 m2‘lik Kayadan Oyma Kargir Ev Alanının Jeolojik ve Mühendislik Jeolojisi İnceleme Raporu, 1998.

76

Ürgüp İlçesi Yunak Mahallesindeki 100 Pafta, 172 Ada ve 26 Parsel No.lu 423 m2 ‘lik Kayadan Oyma Kargir Ev Alanının Jeolojik ve Mühendislik Jeolojisi İnceleme Raporu, 1998.

77

TKİ Himmetoğlu (Göynük-Bolu) Linyit Açık İşletmesi Şev Duraylılığı Projesi-1. Aşama: A Panosu Şevlerinin Duraylılığı, 1998

78

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Demir Çelik Fabrikaları Yüksek Fırın Cüruflarının Çimento Üretiminde Kullanılmasında Öğütme ile İlgili Parametre Etkilerinin Araştırılması, 1998.

79

Çanakçılar Seramik A.Ş., Doğanhisar Gri Kil ve Kumlu Kil Karakterizasyon Çalışmaları, 1998.

80

Çine Akmaden A.Ş., Feldispat Numunesi Manyetik Separasyon ve Flotasyon Test Çalışması, 1998.

81

Remas A.Ş., Pluto, W.Extra, PLG-3 ve AG-2 Killerinin Açma Testleri, 1998.

82

TKİ Himmetoğlu (Göynük-Bolu) Linyit Açık İşletmesi Şev Duraylılığı Projesi-2. Aşama: Sahanın Doğu Kesiminde Yapılacak İşletme Kazısının Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirilmesi, 1998.

83

TKİ-OAL Himmetoğlu (Göynük) Linyit Açık İşletmesi Şev Duraylılığı Projesi 3. Faaliyet Raporu, 1998.

84

TKİ-OAL Himmetoğlu (Göynük) Linyit Açık İşletmesi Şev Duraylılığı Projesi 4. Faaliyet Raporu, 1998.

85

Gamma İnşaat Madencilik Ltd.. Manyetik Ayırma ve Pişirme Testleri, 1998.

86

TKİ-ELİ Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Genel Değerlendirme Etüdü, 1999.

87

Elmalı-Taşoba Barajları İnşaat Alanlarına Ait Kayaç Örneklerinin Petrografik Analizleri ve Kırmataş-Agrega Olarak Alkali-Silika Reaksiyonu Potansiyelinin Belirlenmesi, 1999.

88

Torul Barajı İnşaat Alanına Ait Kayaç Örneklerinin Petrografik Analizleri ve Kırmataş-Agrega Olarak Alkali-Silika Reaksiyonu Potansiyelinin Belirlenmesi, 1999.

89

Bartın İl Merkezinde Bazı Lokasyonlardaki Zemin Emniyet Gerilmesi Tayini İçin Mekanik Parametrelerin Etüdü, 1999.

90

Köprü Barajı Kaya Dolgusunda Kullanılması Düşünülen Örneklerin Bazı Kaya Mekaniği Deney Sonuçlarına İlişkin Rapor, 2000.

91

Çorlu İmar Revizyonu Jeolojik-Jeoteknik Etüdleri Projesi Kapsamındaki Örneklerin Jeomühendislik Özelliklerine İlişkin Rapor, 2000.

92

UBM Müşavirlik A.Ş. Tarafından Kayaç Örneklerinin Jeomühendislik Özelliklerine İlişkin Jeoteknik Rapor, 2000.

93

Demirözü Baraj Yerindeki Alüvyal Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 2004.

94

Kuskunkıran Tüneli Çıkış Portalı Şevinin Durarlılığının İncelenmesi, 2005.

95

Demirözü Baraj Yerinde Sıyırma Kotu Altında Kalan Alüvyal Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 2005.

96

Ermenek Baraj Yerinde Mesnet Kazısı Şevlerinin Duraylılığı İle İlgili Çalışmaların İrdelenmesi, 2005.

97

Trabzon Çevre Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri Laboratuvar Deney Raporu, 2005.

98

Anıtkabir'de Cephe Malzemesi Olarak Kullanılan Karabük Eskipazar Travertenlerinin Temizlenmesi İçin Kullanılan Kimetsan Firmasının Sağladığı Armex Medianın Kaya Yüzeyi İle Etkileşiminin İncelenmesi,  2005

99

Lahanos İşletmesindeki Artık Barajlarına İlişkin Gözlemsel Değerlendirme Raporu,  2006.

100

Aydın Belediyesi Katı Atık Depolama Alanında Bulunan TEİAS’a Ait Elektrik Direklerinin Üzerinde Yer Aldığı Şevlerin Duraylılığına İlişkin Jeoteknik İnceleme Raporu, 2007.

101

Engineering Geological Evaluation of the Andırap Debris Slide (Kavşakbendi Dam Site), 2008.

102

Preliminary Assesment of the Pit Slopes at Alipaşa and Sarıkısık Feldspar Open Pit Mines Operated by Çine Akmaden, 2009.

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beytepe/ANKARA
Telefon: +90-312-297 67 20
Fax: +90-312-299 20 75
yuvam@hacettepe.edu.tr