Etkinlikler

Merkezimizin yayın organı olarak Yerbilimleri konusunda ülkemizde ve yurtdışında yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak, böylece Yerbilimleri alanında bilimsel iletişimi ve teknik bilgi alışverişini sağlamak amacı ile Merkezimiz bülteni “Yerbilimleri Dergisi” yılda üç kez yayınlanmaktadır. Bu konuda, 6 yurt dışı kütüphane ile değişim programı çerçevesinde işbirliği yapılmakta, dergide yer alan makale dizin ve özleri; Bibliography of Economic Geology, Compendex, Elsevier BIOBASE, EMBASE, EMBiology, FLUIDEX, Geoarchive, GEOBASE, Geological Abstracts, Geoscience Documentation, GeoSEARCH, Geotitles, HydroROM, Hydrotitles, Marine-Oceanographic & Freshwater Resources, SCOPUS, Water Resources Abstracts (Cambridge Scientific Abstracts), World Textiles ve ULAKBİM veri tabanında yer almaktadır.

Her sayısı yaklaşık 600 adet bastırılarak ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara dağıtılmakta olan Yerbilimleri Dergisi http://www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr adresinde elektronik olarak ulaşıma sunulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beytepe/ANKARA
Telefon: +90-312-297 67 20
Fax: +90-312-299 20 75
yuvam@hacettepe.edu.tr