Yönetim

Merkez Müdürü

: Prof. Dr. Harun Sönmez

Müdür Yardımcısı

: Dr. Öğretim Üyesi Emre Yılmazkaya

Müdür Yardımcısı

:

Teknik Ressam

: Ayhan Dedeoğlu

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Beytepe/ANKARA
Telefon: +90-312-297 67 20
Fax: +90-312-299 20 75
yuvam@hacettepe.edu.tr